Privacyverklaring

AVG

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming 

APHart photography, gevestigd in Hengelo (ov) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS: APHart photography, eigenaar Anita van der Palen-Hahyary, Hengelo, Overijssel, mobiel 06 215 106 73, KvK 60062894

PRIVACY VERKLARING

Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens zgn. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van jouw gegevens, en een verbetering van de bescherming van jouw persoonlijke informatie, iets wat ik zeer serieus neem.

Hier lees jij hoe ik jouw persoonlijke gegevens verzamel, opsla en verwerk en hoe je contact met mij kunt opnemen om jouw rechten uit te oefenen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT APHart photography kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van APHart photography en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan APHart photography verstrekt. APHart photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je bankrekeningnummer (bij betalingen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

WAAROM APHart photography GEGEVENS NODIG HEEFT APHart photography verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • APHart photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@aphartphotography.nl, dan verwijder ik deze informatie.

DELEN MET ANDEREN Het kan het nodig zijn om jou gegevens aan derden te verstrekken, zodat we jou een product of dienst kunnen leveren dat jij bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

HOE LANG APHart photography GEGEVENS BEWAART APHart photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat APHart photography de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden, omdat de wet ons dit verplicht (belastingaangifte zeven jaar).

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN APHart photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De mailbox van APHart photography – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens (o.a. verstuurde facturen) worden bewaard op zowel interne als externe harde schijven van APHart photography. Tevens een back-up op een beveiligde ‘in the cloud”-server.
 • Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van APHart photography.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN APHart photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@aphartphotography.nl.

APHart photography heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door APHart photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aphartphotography.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

APHart photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK  APHart photography maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

HEB JE NOG VRAGEN? Je kunt ook contact met mij opnemen via info@aphartphotography.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

APHart photography, gevestigd in Hengelo (ov) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

GEGEVENS: APHart photography, eigenaar Anita van der Palen-Hahyary, Hengelo, Overijssel, mobiel +(31) 6 215 106 73, KvK 60062894

PRIVACY VERKLARING

Op 25 mei 2018 verandert de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens zgn. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van jouw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van jouw gegevens, en een verbetering van de bescherming van jouw persoonlijke informatie, iets wat ik zeer serieus neem.

Hier lees jij hoe ik jouw persoonlijke gegevens verzamel, opsla en verwerk en hoe je contact met mij kunt opnemen om jouw rechten uit te oefenen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT APHart photography kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van APHart photography en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan APHart photography verstrekt. APHart photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je bankrekeningnummer (bij betalingen)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

WAAROM APHart photography GEGEVENS NODIG HEEFT APHart photography verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • APHart photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@aphartphotography.nl, dan verwijder ik deze informatie.

DELEN MET ANDEREN Het kan het nodig zijn om jou gegevens aan derden te verstrekken, zodat we jou een product of dienst kunnen leveren dat jij bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

HOE LANG APHart photography GEGEVENS BEWAART APHart photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat APHart photography de gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer bewaard moeten worden, omdat de wet ons dit verplicht (belastingaangifte zeven jaar).

WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN APHart photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De mailbox van APHart photography – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens (o.a. verstuurde facturen) worden bewaard op zowel interne als externe harde schijven van APHart photography. Tevens een back-up op een beveiligde ‘in the cloud”-server.
 • Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van APHart photography.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN APHart photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@aphartphotography.nl.

APHart photography heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door APHart photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aphartphotography.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

APHart photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK  APHart photography maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

HEB JE NOG VRAGEN? Je kunt ook contact met mij opnemen via info@aphartphotography.nl