Fotografie


Erfgoed


 


 

Erfgoed

Het belang van erfgoed wordt door onze maatschappij bepaald en gedragen. Aan de term erfgoed wordt waarde, identiteit en waardering door de mens toegekend. Gericht op de toekomst, ook heden en verleden meegeteld. Generaties verder gaan. Hier horen wij enorm zuinig op te zijn. Wij mogen het nimmer 'uit het oog' verliezen. Het erfgoed zal en moet fotografisch goed in beeld worden gebracht. Ik wil mij hier als fotograaf vanzelfsprekend voor inzetten.

Erfgoed is onder te verdelen in: cultureel, industrieel, agrarisch, natuur(lijk), mobiel (vervoermiddelen) en monumentaal.